Sneller, beter en goedkoper met CA Service Virtualization

De verschuiving naar de ontwikkeling  en implementatie van samengestelde applicatietechnologie (composite applications), inclusief SOA, BPM, Cloud en SaaS toepassingen heeft ongewild een stijging van de kosten van ontwikkelomgevingen en ook risico’s met zich meegebracht. Dit komt enerzijds doordat de complexiteit toeneemt en anderzijds doordat de benodigde systemen en omgevingen met grote regelmaat niet beschikbaar zijn. De populariteit van ‘agile’ ontwikkelmethoden  draagt hier nog eens extra aan bij.

CA Service Virtualization (voorheen ITKO LISA) biedt een geheel nieuwe benadering om de beperkingen die hieraan ten grondslag liggen weg te nemen: Service Virtualisatie. Het CA Service Virtualization platform neemt de beperkingen in het software ontwikkelproces weg waardoor ontwikkelaars, testers en integratieteams gelijktijdig kunnen werken.  Zo kunnen zij sneller, betrouwbaardere applicaties en componenten oplevern gedurende het gehele ontiwkkelproces.

 

U kunt CA Service Virtualization samen met uw huidige ontwikkel- en tesframeworks en integratieoplossingen gebruiken. U kunt nu:

  • Uw software release cyclus verkorten ondanks de toenemende complexiteit;
  • Zonder beperkingen in parallele teams ‘agile’ ontwikkelen;
  •  De productiviteit verhogen met minder handmatig werk en test data management;
  • De kosten van benodigde ontwikkel-  en testomgevingen drastisch terugdringen
  • De kwaliteit van het ontwikkelen in de cyclus naar links verschuiven en betere kwaliteit leveren tegen lagere risico’s.