KPN

KPN gebruikt diverse oplossingen van Systemation voor het vereenvoudigen en optimaliseren van haar IT processen. Het gaat om het optimaliseren van test-processen met testautomatisering, het verhogen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van testomgevingen door virtulisatie, het analyseren van data en het optimaliseren van batchprocessen door event driven scheduling.