Univé

Univé heeft een product van Systemation gekozen als runtime governance-oplossing voor het beheer van de SOA-gebaseerde services. De oplossing van Systemation geeft Univé een grafische weergave van de service architectuur en daarmee inzicht in de complexiteit van de onderlinge afhankelijkheden van de services.

Systemation levert Univé software van AmberPoint SOA Management

Systemation heeft Univé Verzekeringen de software van AmberPoint SOA Management geleverd. Hiermee beheert en monitort Univé haar informatiesystemen, die gebouwd zijn op basis van een service-georiënteerde architectuur (SOA). De koppelingsmogelijkheid van AmberPoint met Microsoft Operations Manager (MOM) was een belangrijk argument voor deze keuze.
Univé is één van de grotere verzekeraars van Nederland. Univé is een coöperatieve vereniging die zonder winstoogmerk werkt, dus haar klanten zijn tevens haar leden. De leden-verzekerden staan dan ook centraal en níet het streven naar winst. Als totaalverzekeraar biedt Univé naast brand-, schade- en zorg- en inkomensverzekeringen ook levensverzekeringen en hypotheken aan, voor zowel particulieren als zakelijke klanten. Univé ambieert de meest gewilde totaalaanbieder voor de burger in Nederland te zijn. Daartoe streeft zij voor al die verzekeringen een top 3-positie in prijs en prestatie na. Circa 1,3 miljoen verzekerden hebben in totaal zo’n 3,7 miljoen verzekeringen voor personen en/of objecten bij Univé afgesloten. De verzekeraar telt ongeveer 3.100 medewerkers: 1.700 bij de vier centrale vestigingen en 1.400 bij de circa 150 vestigingen, verspreid over heel Nederland.

Introductie SOA

Een aantal jaren geleden heeft Univé haar vernieuwde visie op de inrichting van haar informatievoorziening gedefinieerd. Een omslag in denken. Een visie die binnen de muren van Univé de service-georiënteerde architectuur introduceert. Geen verkokerde systeemarchitectuur maar een samenspel van componenten (‘services’), dat de benodigde functionaliteit oplevert. De hiervoor binnen Univé ontwikkelde lagenarchitectuur is ontwikkeld rond de bedrijfsvraag van de organisatie. ‘Business Alignment’ staat dus centraal in de architectuur die met services wordt ingevuld.

SOA Monitoring en Beheer

Met behulp van de AmberPoint software-oplossingen gaat Univé haar service-georiënteerde systemen monitoren en beheren. De AmberPoint software is gebaseerd op de eerste volledig gedistribueerde architectuur voor SOA Governance die in de markt beschikbaar is. Kerncomponenten daarvan zijn agents, analytical servers en management consoles. Al deze componenten zijn gebaseerd op web services en zijn volledig nieuw ontwikkeld om in een gedistribueerde omgeving te kunnen functioneren. AmberPoints SOA Management System gebruikt een revolutionaire, op ‘policies’ gebaseerde managementbenadering, waarmee organisaties hun op services gebaseerde informatiesystemen ‘end-to-end’ kunnen beheren. Dit wordt bereikt door policies dynamisch te implementeren in de runtime omgeving.

Integratie Microsoft Operations Manager

Een belangrijke overweging om voor AmberPoint te kiezen was de integratie met Microsoft Operations Manager (MOM). Univé past deze Microsoft-oplossing toe voor performance- en beschikbaarheids-management van haar gedistribueerde Windows-omgeving. AmberPoint en MOM vullen elkaar perfect aan, waardoor de gedistribueerde informatiesystemen van Univé op ondernemingsniveau kunnen worden beheerd en gemonitord.