Wooncompagnie

De woningcorporatiewereld is zich opnieuw aan het uitvinden, na de invoering van de verhuurdersheffing en door de veranderende regelgeving. het bestuur en de toezichthouders spelen veel korter op de bal. Het voorzien in goede woningen tegen een betaalbare huurprijs is opnieuw het parool. De belangen en wensen van de huurder komen weer centraal te staan. Dit betekent dat de bedrijfsvoering goedkoper en efficiënter moet. Weten om beter te sturen, wooncompagnie laat zien hoe dat moet.

Bij Wooncompagnie zijn ze overtuigd van het belang van een volwaardige sociale huursector, die bewoners een betrouwbare huisbaas biedt en waar besluiten niet winstgedreven, maar maatschappelijk gemotiveerd zijn. Het versterken
van het kostenbewustzijn, de betaalbaarheid van de woningen en het vergroten van de invloed van de bewoners en maatschappelijke belanghebbenden zijn drie speerpunten.
Als middelgrote woningcorporatie beheert Wooncompagnie ruim 14.000 woningen en is verweven met het Noord-Hollandse werkgebied: het plattelandsdenken zit in
de genen en het bepaalt de identiteit, cultuur en structuur. Dat komt terug in de kernwaarden ‘betrouwbaar’, ‘nuchter’,’ transparant’ en ‘benaderbaar’. Een gezonde financiële positie is bestaansvoorwaarde. Daarnaast wil het bedrijf de invloed en betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke partners verder vergroten. Het kan immers alleen succes boeken als het goed weet wat de omgeving verwacht.
Wooncompagnie is erg kostenbewust en daardoor financieel goed gezond. Het bedrijf is er in 2014 als een van de weinige in de sector niet toe overgegaan om
de door het Ministerie van Volkshuisvesting opgelegde verhuurdersheffing
door te belasten aan de huurders. Wooncompagnie heeft een duidelijke
koers uitgezet. Goede informatie is nodig om in een snel veranderende omgeving daadwerkelijk op koers te blijven en verantwoording af te leggen. En vanuit een
informatievoorziening die aansluit op de in de sector gaande zijnde standaardisering en benchmarking op basis van VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur)
en CORA (COrporatie Referentie Architectuur). Standaard KPI’s staan daarin centraal. Mede om die reden is een traject ingezet om de informatievoorziening te versterken en
tegelijkertijd de kosten te reduceren. Het beheer en de support van de IT-infrastructuur zijn extern uitbesteed. De lappendeken van legacy bedrijfsapplicaties maakt eind
2014 plaats voor Microsoft Dynamics als ERP-systeem. Verder is er een selectietraject afgelopen voor de keuze van een geschikt business intelligence platform.

VERA-KPI’s
“Ons primaire doel is om het management te helpen de juiste en onderbouwde beslissingen te nemen op het juiste moment. De bestaande informatievoorziening schoot daarin tekort.” Dat zegt Driss Ousji, Hoofd Reporting bij WoonCompagnie “We waren veel tijd kwijt om van data bruikbare informatie te maken. We werkten met veel Excelsheets en onze rapportages waren gebaseerd op data die soms wel 6 tot 8 weken oud waren. Verder hadden we aan de lopende band langdurige discussies over de betekenis van de cijfers; het bewaken van de integriteit van de gegevens
was een grote uitdaging. Voor het normaliseren van data was een externe specialist nodig.” Samen met Michael van Iersel, Hoofd Informatisering &
Automatisering bij Wooncompagnie is Ousji op zoek gegaan naar een oplossing waarmee de behoefte aan stuur- en verantwoordingsinformatie goed kon worden ondersteund.

In totaal zijn vijf tools onder de loep genomen, waarvan In totaal zijn vijf tools onder de loep genomen, waarvan er vier veel gebruikt worden in de woonsector. Twee aanbieders mochten in een Proof-of-Concept laten zien dat de functionaliteit van hun oplossing aansloot bij de wensen en behoeften van Wooncompagnie. De PoC hield in dat twee lastige KPI’s conform Vera moesten worden gerealiseerd. Outsider Systemation heeft met CXAIR het pleit gewonnen. De software muntte uit in functionaliteit en gebruiksgemak. De geografische visualisatie van cijfers op basis van Google Streetview en Maps en de flexibiliteit van CXAIR spraken sterk aan. “Ook Systemation, de organisatie achter CXAIR heeft het heel goed gedaan. Ze hebben zich erg betrokken en oplossingsgericht betoond. Er is hier een team een paar dagen in huis geweest om de PoC te realiseren. Dat leidde tot korte lijnen met ons en snelle besluitvorming. Dat sprak sterk aan,” zegt Van Iersel. Microsoft Dynamics voorziet in veel standaardrapportages waarmee aan de alledaagse informatiebehoefte op de werkvloer kan worden voldaan. De VERA-KPI’s voor management, toezichthouders en partners, zoals gemeenten en zorginstellingen, worden met CXAIR vanuit de Dynamics- database en andere bronnen gecreëerd. Uiteindelijk wil Wooncompagnie toe naar een aantal dat op de vingers van twee handen te tellen valt. “We willen de informatiebehoefte kanaliseren en voorkomen dat we zoals nu vanwege het grote aantal rapporten door de bomen het bos niet meer zien,” zegt Van Iersel.

2020
De afdelingen I&A en Reporting hebben ze een goede taakverdeling opgezet, waarin I&A zorgt voor de datainfrastructuur, data-integriteit en indexering op basis van
VERA, en Reporting de KPI’s bouwt, de views creëert en het functionele beheer onder haar hoede heeft. Ousji: “Dankzij CXAIR zijn we minder tijd kwijt aan het verzamelen van data en kunnen we meer tijd besteden aan de analyse ervan. Managers kunnen vanuit hun KPI-dashboard doorklikken naar de onderliggende informatie om te kijken wat er aan de hand is.” Wooncompagnie heeft een stip op de horizon geplaatst.
De verwachting is dat in 2020 veel meer mobiel gewerkt wordt. Vestigingen worden verkleind en medewerkers gaan met tablets de wijk in. De huurders hebben uitgebreide
self-service mogelijkheden tot hun beschikking gekregen. Wooncompagnie biedt meer keuzevrijheid bij het inrichten van hun woonsituatie en voorziet in een palet
aan huur- en onderhoudscondities. Informatie uit tal van interne en externe bronnen wordt bij elkaar gebracht voor analyse en sturing. Het management kan proactief beslissingen nemen. Big Data opent een wereld aan mogelijkheden.
Van Iersel: “Met de keuze voor CXAIR hebben we alvast een voorschot genomen op deze ontwikkelingen. We zijn klaar voor de toekomst.”